REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 21.11.2011

  1. Rekisterinpitäjä
  2. Rekisterin nimi
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  4. Rekisterin tietosisältö
  5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  6. Rekisterin suojauksen periaatteet
  7. Tarkastusoikeus